Senior Karakia – Whakatīmata

Tukua te wairua kia rere ki ngā taumata
Hai ārahi i ā tātou mahi
Me tā tātou whai i ngā tikanga a rātou mā
Kia mau kia ita
Kia kore ai e ngaro
Kia pupuri
Kia whakamaua
Kia tina! Tina! Hui e! TĀIKI E!
Allow one’s spirit to exercise its potential
To guide us in our work as well as in our pursuit of our ancestral traditions
Take hold and persevere it
Ensure it is never lost
Hold fast
Secure it
Draw together! Affirm

Junior Karakia – Whakataka te hau

Whakataka te hau ki te uru
Whakataka te hau ki te tonga
Kia mākinakina ki uta
Kia mātaratara ki tai
E hī ake ana te atakura
He tio, he huka, he hau hū
Tīhei mauri ora!
Cease the winds from the west
Cease the winds from the south
Let the breeze blow over the land
Let the breeze blow over the ocean
Let the red-tipped dawn come with a sharpened air.
A touch of frost, a promise of a glorious day.